Visselblåsarfunktion

Vårt åtagande att göra rätt

På Vasaglansen är vår främsta prioritet att upprätthålla högsta standarder av affärsetik och att skapa en öppen och ansvarsfull företagskultur. Inom vår verksamhet sätter vi säkerhet och respekt för alla som berörs av våra tjänster i främsta rummet. Du har en avgörande roll i att hjälpa oss att upprätthålla dessa värderingar.

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas, medarbetarnas samt allmänhetens förtroende för oss.

Rapportering med fullständig anonymitet

Om du önskar fullständig anonymitet när du delar dina synpunkter eller observationer, kan du posta dem till:

Vasaglansen AB

Visselblåsarfunktion
Sigtunagatan 9
113 22 Stockholm